Välkommen!

Varsågod och sitt en stund i all stillsamhet.

Varsågod och sitt en stund i all stillsamhet.

Välkommen till bloggboken PERMAKULTUR: Design för ett hållbart levande.

Sätt dig tillrätta i fåtöljen så ska jag berätta lite om hur boken är upplagd och vad som finns på denna blogg.

Publicerade texter
Sidor: OM, KONTAKT, FÖRANING, MEDVERKA och VÄLKOMMEN.
Grundtexter: En kort introduktion, Plats, behov och resurser, Principer och designverktyg samt Flöden av energi och resurser.
Fördjupningar: Etiska principer, Kollaps pågår, Medskapande design, Element och funktion, Kopplingar, Stacka, Resiliens, Nötodling och Perenna grönsaker.
Betraktelse: Permakulturens grundstam och Det stora hjulet.
Tillämpning: Återbrukscentral, Permakulturrabatt i bostadsområde och Skogsträdgården på Holma.
Kunskap: Kursplan, Litteratur och Referenser.
Övrigt: Permakulturella platser och projekt i Sverige, Ecotopia, Hästekasen gård, Holma skogsträdgård, Mullbärsbacken, Rikkenstorp och Hällskogen.

En stillsam början
Genom att klicka på sidoflikarna som finns överst på bloggsidan kan du läsa om bokens vindlande och vacklande historia, tillkomst och möjliga framtid.
Jag rekommenderar att du börjar med flikarna OM, där du ges en bakgrundsbild till boken samt fliken FÖRANING som är en mera personlig betraktelse om hur permakultur kom in i mitt liv och hur arbetet med boken har utvecklat och invecklat sig efterhand.

Vill du på något sätt vara med om att göra den här bloggboken bättre så finns exempel på vad du kan hjälpa till med under fliken MEDVERKA.

Boklighet
Jag har försökt att göra bloggen så boklig som möjligt med de begränsningar som det valda layout-temat och mina kunskaper ger. Kategorierna till vänster motsvarar i huvudsak innehållsförteckningen i en vanlig pappersbok, även om jag inte kunnat lägga de olika texterna i helt rätt ordning.

Huvudtexter och kursplan
För varje huvudkapitel som heter Permakultur NOLL-FYRA finns en grundtext som det kan vara lämpligt att läsa först. Alla grundtexterna bildar också tillsammans en introduktionskurs i permakultur. För den som vill läsa texterna som en kurs, ensam eller tillsammans med andra, finns det också en kursplan under kapitlet Kunskap, som baserar sig på de kurser jag anordnar i Linköping varje år.

Författare och medverkande
Många personer har redan varit delaktiga i bokens tillkomst.
Efter varje text finns angivet vem som skrivit texten eller om det är en kollektiv text med flera medförfattare. Varje författare ansvarar för innehåll och de åsikter som framförs i sin text. I kapitlet Kunskap finns en förteckning över de som medverkat i bokens tillblivelse.

Hoppas detta kan räcka för att du ska kunna ta till dig allt som finns eller kommer att finnas i denna fantastiska bloggbok om permakultur.

Som du snart märker har jag precis börjat lägga ut de färdiga texterna och de flesta finns ännu bara som en antydan med sin rubrik och hemvist i strukturen. Jag räknar med att lägga ut några texter varje vecka ett tag framöver. Det finns ett 20-tal färdiga texter att lägga ut och flera är under utarbetande. Så återkom gärna!

Jan Berge

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s