Stackade faktaböcker på ett hyllsystem.

Stackade faktaböcker på ett hyllsystem.

Här listas, för varje text i den ordning de uppträder i boken, referenser, källor, litteratur, internet-platser, filmer och annat av intresse för en vidare fördjupning i textens ämne.

Grundtext: En kort introduktion

www.permacultureactivist.net
http://www.patternliteracy.com/668-what-permaculture-isnt-and-is
http://liberationecology.org/2012/11/14/wait-youre-studying-what-again-part-2/
http://liberationecology.org/2013/06/13/the-convenience-and-poverty-of-simple-definitions/
http://www.permaculture.net/about/definitions.html (orddefinition av permakultur)

Fördjupning: Kollaps pågår

A Short History of Progress av Ronald Wright
The Long Descent av John Michael Greer
The Upside of Down av Thomas Homer-Dixon

Romarrikets fall: Ward-Perkins, Bryan (2005), The Fall of Rome. And the End of Civilization, Oxford University Press
Komplexitet: Tainter, Joseph A. (1988), The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press
Spindletop: Owens, William (1952), “Oral History of the Texas Oil Industry Records”, intervju publicerad av Dolph Briscoe Center for American History
Olje-citat: Hirsch, Robert L. (2005): Peaking of world oil production. Impacts, mitigation & risk management, rapport till amerikanska energidepartementet och Bundeswehr Transformation Center (2010), Peak oil. Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen, Bundeswehr Transformation Center
Perdido: Fahey, Jonathan (2012), “Deepwater oil rig work takes a certain attitude”, NBC 3/1 2012 samt Excell, Jon (2009), “Shell’s Perdido platform will be world’s deepest”, The Engineer 2/11 2009
Energiinnehåll i olja: Energimängden i råolja är ungefär 12 000 wattimmar per kilogram. En normalstark person kan producera omkring 60 watt i timmen i form av kroppsarbete, vilket ger cirka 500 wattimmar under en arbetsdag. Bensin har ungefär samma energiinnehåll som råolja, så en liter bensin som väger ungefär 0,75 kg utför ungefär 150 timmars kroppsarbete, eller cirka 20 arbetsdagar. Homer-Dixon, Thomas (2006), The Upside of Down. Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilisation, Souvenir Press
EROI: Cleveland, Cutler J. (2005), ”Net energy from the extraction of oil and gas in the United States”, Energy vol. 30 nr 5 s. 769–782
Planetens gränser: Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone et al (2009), ”Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity”, Ecology and Society vol. 14, nr 2, artikel 32 samt pressmeddelande från Stockholms universitet: ”’Planetary boundaries’: Ledande forskare identifierar globala gränsvärden för hållbar utveckling”, 23/9 2009, http://www.cisionwire.se/stockholms-universitet/planetary-boundaries–ledande-forskare-identifierar-globala-gransvarden-for-hallbar-utveckling
Utsläppsminskningar: Anderson, Kevin och Alice Bows (2008), ”Reframing the climate change challenge in light of post-2000 emission trends”, Philosophical Transactions of the Royal Society, nr. 366, s. 3863–3882
Tillväxtens gränser: Meadows, Dennis med Donella Meadows, Jorgen Randers och William Behrens III (1972), Tillväxtens gränser, Bonniers

Betraktelse: Permakulturens grundstam

Bill Mollison, Introduction to Permaculture
Permakultur i Danmark: http://permakultur-danmark.dk/

Grundtext: Plats, behov och resurser

http://www.sgu.se/sgu/
http://www.slu.se/
http://www.smhi.se/
http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkarta/index.html
http://www.raa.se/
http://www.lantmateriet.se/

Fördjupning: Medskapande design

Stenberg, Jenny et. al. (2013). Framtiden är redan här: hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Tillgänglig: http://www.mellanplats.se/bok/  [2014-04-27]
Ranger, Anna & Westerberg, Karin (2004). Metoder för möten: För ökat deltagande i lokalt förändringsarbete. Tillgänglig: http://www.malmo.se/download/18.5318eb00141e9eff6f51470/1383643859078/Metod_för_möten.pdf [2014-04-27]
Svennberg, Mie & Teimouri, Mania (red.) (2010). Barns rätt till staden – Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg. Mölnlycke: Movium.
Berge, Joel & Wannerskog, Anna Sofia (2012). Vår skolgård! Arkitekturpedagogik som metod för att göra elever delaktiga i en designprocess.  Examensarbete, Chalmers Tekniska Högskola.
Berge, Joel, Lundén, Erika, Minenza, Mattia & Petterson, Isa (2010). The Family House. Chalmers Tekniska Högskola.
Berge, Joel, Sandberg, Helena, Skarp, Frida, Wendel, Sofia & Zahedi, Sarah (2011). Growing Knowledge. Chalmers Tekniska Högskola.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): https://msb.se/
Folk & Försvar: http://www.folkochforsvar.se
Civilförsvarsförbundet: http://www.civil.se
HOT mot vårt samhälle enligt http://www.krisinformation.se och http://www.sakerhetspolitik.se/

Grundtext: Principer och designverktyg

Arthus-Bertrand, Yann, Jorden sedd från himlen, Forlaget Jorden, 2003, 87-91238-01-3

Fördjupning: Resiliens

Hellmark, Mats (red.), Naturen till din tjänst, Svenska Naturskyddsföreningen 2007, 91-558-2007-7
Hopkins, Rob, The Transition Companion, Green Books 2011, 978-1-900322-97-3
Rådström, Lennart, In i naturen, LTs förlag 1977, 91-36-00538-X
Tiberg, Nils, Kretslopp, Naturskyddsföreningen 1993, 91-558-1993-1
Jonstad, David, Kollaps – Livet vid civilisationens slut, Ordfront 2012, 978-91-7037-635-1
Forsberg, Björn, Omställningens tid, Karneval 2012, 978-91-85703-62-3
Ekeblom, Mats, Källman, Stefan & Fält, Lars, Överleva i det sårbara samhället, ICA bokförlag 1992, 91-534-1486-1
Fält, Lars & Källman, Stefan (red.), Handbok ÖVERLEVNAD, Försvarsmakten 1999, 91-38-121727
Whitefield, Patrick, Permakultur i ett nötskal, Föreningen Permakultur i Sverige 2010, 978-91-633-7660-3
Sherwood, Ben, Bli en överlevare, ICA bokförlag 2011, 978-91-534-3153-4
Hegland, Jean, In i skogens djup, Forum 1998, 91-37-11193-0
Enoksen, Lars Magnar, Runor – historia, tydning, tolkning, Historiska Media 2005, 91-89442-55-5
Grimsson, Atrid, Runmagi och Shamanism, Vattumannen Förlag 1996, 91-87512-22-X
Welinder, Stig (m.fl.), Jordbrukets första femtusen år, Natur och Kultur/LTs förlag 1999, 91-27-34892-X
Zerzan, John, Maskinernas skymning, Anarchos 2009, 978-91-977059-5-0

Fördjupning: Nötodling

[1] FAO. Staple foods: What do people eat? Accessed 2014-03-20; Available from: http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm, 2014.
[2] Jordbruksverket. Skördar i riket efter gröda år 1965-2012. Accessed 2014-02-01; Available from: http://statistik.sjv.se/Dialog/varval.asp?ma=JO0601L1&ti=Sk%F6rdar+i+riket+efter+gr%F6da+%E5r+1965%2D2012&path=../Database/Jordbruksverket/Skord/&lang=2, 2012.
[3] Nylinder, B., Nötodling i Sydsverige – med fokus på hassel, 2013.
[4] Wikipedia, Nöt, 2014.
[5] Crawford, M., Nut Crops – Appendices, 2012.
[6] Westergaard, L., 2013 [personlig kommunikation].
[7] Mohni, C.P.F.H.G.E., The modern silviculture of Juglans regia L.: A literature review. Die Bodenkultur., 60(3): p. 21-34, 2009.
[8] Jacke, D. and E. Toensmeier, Edible forest gardens. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. Co., 2005.
[9[ Gustafsson, M., 2013 [personlig kommunikation].
[10] Crawford, M., The oaks. Agroforestry News, 20(1): p. 1-40, 2011.
[11] Falk, B., The resilient farm and homestead : an innovative permaculture and whole systems design approach. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 2013.
[12] Shepard, M., Restoration agriculture : real-world permaculture for farmers. Austin, Texas: Acres U.S.A., 2013.
[13] Hultén, K., 2014 [personlig kommunikation].
[14] Crawford, M., History of Sweet Chestnut. Agroforestry News, 18(4): p. 32-39, 2009.
[15] Saltå kvarn. Vete, helt. Accessed 2014-01-27; Available from: http://www.saltakvarn.se/produkter/vete-helt/, 2014.
[16] Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabasen. Accessed 2014-01-31; Available from: http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/vad-innehaller-maten/livsmedelsdatabasen-/, 2014.
[17] Crawford, M., Creating a forest garden : working with nature to grow edible crops. Totnes: Green Books, 2010.
[18] Foresman, P.S. Line art drawing of ground layering. Accessed; Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Layer_%28PSF%29.png, 2007.
[19] Crawford, M., Irrigation of fruit and nut trees. Agroforestry News, 11(4): p. 9-15, 2003.
[20] Crawford, M., Nut crops, 2012.

Ocean, Suellen (2006). Acorns and eat ’em.
Bok om olika ekarter och hur man tar tillvara på deras nötter. Finns gratis på http://www.californiaoaks.org/ExtAssets/acorns_and_eatem.pdf.

Shepard, Mark (2013). Restoration Agriculture. Real World Permaculture for Farmers.
Beskriver ett storskaligt odlingssystem där nötter ingår som en av huvudgrödorna. Författaren har ambitionen att ersätta våra vanliga basgrödor med grödor från träd, i första hand kastanjer.

Crawford, Martin (2010). Creating a Forest Garden. Working with Nature to Grow Edible Crops.
Pedagogiskt och bra genomgång av vad skogsträdgårdar är, hur de fungerar och vilka växter som lämpar sig att odlas i en skogsträdgård, däribland nötträd.

Grimo, Ernie (2013). Nut Tree Ontario. A Practical Guide.
Behandlar allt från urval, plantering, skötsel, skadegörare och sjukdomar, skörd, försäljning och ympning av nötträd, med fokus på kanadensiska förhållanden. Finns att köpa från http://www.grimonut.com/catalog.php?catID=77.

Gordon, John (2011). Nut Growing Ontario Style.
Ganska rörig men ändå faktaspäckad bok om allt som rör nötodling i monokulturer. Bygger på mångårig erfarenhet från professionella nötodlare i nordöstra USA och östra Kanada. Finns gratis på http://www.nuttreesnorth.com/book210/book210.pdf.

http://www.agroforestry.co.uk/ (på engelska)
http://www.westergaards.dk/ (på danska)
http://www.wildobstschnecke.de/ (på tyska)
http://www.deaflora.de/ (på tyska)

Fördjupning: Perenna grönsaker

Toensmeier, Eric, Perennial Vegetables, Chelsea Green Publishing, 2007, 978-1-931498-40-1
http://frodas.org/ (f.d. Ensamma trädets plantskola)
http://www.runabergsfroer.se/
http://www.lindbloms.se/
http://www.impecta.se/
http://www.foreningensesam.se/
http://www.pfaf.org

Tillämpning: Skogsträdgården på Holma

Jacke, D. & Toensmeier, E. 2005, Edible Forestgardens Vol. 1 and 2. Chelsea Green publishing.
Skogsträdgårdens vänner: http://www.skogstradgardensvanner.se/

 

Advertisements